Mood - měření nálady zaměstnanců

Modul, pomocí kterého lze průběžně měřit náladu zaměstnanců.

Mood - měření nálady zaměstnanců
Vždy aktuální verze
Vždy aktuální verze
Zaplaťte jednou a mějte vždy aktuální
Modul na zakázku
Modul na zakázku
Dokážeme Vám nakonfigurovat modul na míru
Rychlé dodání
Rychlé dodání
Dodání modulů do 10 pracovních dnů

Detailní popis produktu

Mood - měření nálady

  • Pomocí interaktivního táhla lze během několika vteřin vyjádřit svoji náladu.
  • možnost uvést důvod
  • nastavení, jak často se má systém ptát (např. 1x denně, 1x týdně, v pondělí a pátek, atp.)
  • vyhodnocení formou koláčového grafu 
  • přehled a export dodatečných komentářů do excelu

 Implementace jiné než české jazykové mutace, bude účtována s příplatkem 10% z původní ceny.

VIDEOUKÁZKA: