Hodnocení jídel v kantýně

Nástroj pro zpětnou vazbu, který umožňuje zdokonalit kvalitu a rozmanitost nabídky jídel podle preferencí.

Hodnocení jídel v kantýně
Vždy aktuální verze
Vždy aktuální verze
Zaplaťte jednou a mějte vždy aktuální
Modul na zakázku
Modul na zakázku
Dokážeme Vám nakonfigurovat modul na míru
Rychlé dodání
Rychlé dodání
Dodání modulů do 10 pracovních dnů

Detailní popis produktu

Hodnocení jídel v kantýně

Modul Hodnocení jídel v kantýně je nástrojem pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců a zlepšení stravování ve firmě, a to díky aktivnímu zapojení zaměstnanců do procesu tvorby jídelníčku a podnětů k vylepšení. Buďte průkopníky a dejte svým zaměstnancům možnost ovlivnit, jak se stravují!

Zakoupením modulu získáte mimo jiné i následující výhody:

  1. Zvýšenou spokojenost zaměstnanců se stravováním: Modul umožňuje zaměstnancům aktivně se podílet na tvorbě jídelníčku a výběru jídel. Díky tomu budou mít možnost si vybrat jídla, která jim nejlépe chutnají a která vyhovují jejich dietním potřebám.

  2. Sběr strukturovaných podnětů k reklamacím jídel: Nyní můžete snadno a rychle přijímat zpětnou vazbu od zaměstnanců ohledně kvality jídel. To vám umožní okamžitě reagovat na případné reklamace a zlepšit kvalitu stravování.

  3. Sběr strukturovaných podnětů ke zlepšení stravování: Nejenžeje možné sbírat zpětnou vazbu k reklamacím, ale také shromažďovat nápady a podněty zaměstnanců na zlepšení stravování jako celku. To umožňuje pružně reagovat na potřeby společnosti a stále se zlepšovat.

  4. Návrhy/hlasování o sestavování jídelníčků (častosti jídel):Zaměstnanci aktivně spolupracují na vytváření jídelníčku a hlasují o oblíbených pokrmech a jejich četnosti.

  5. Návrhy/hlasování na výběr z jídel, počet jídel, regionalista kuchyně apod.: Kromě jídelníčku mohou zaměstnanci také navrhovat výběr jídel, počet jídel nebo dokonce přesný styl kuchyně (například regionální speciality). Tímto způsobem mohou ovlivnit stravovací nabídku tak, aby co nejlépe vyhovovala jejich individuálním preferencím.

Implementace jiné než české jazykové mutace, bude účtována s příplatkem 10% z původní ceny.

 

VIDEOUKÁZKA: